Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

VBŠN Apie mus


Visagino Bendruomeniniai šeimos namai (VBŠN)

           Pradžia  

Visagino savivaldybės administracija įgyvendina socialinį projektą „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“, skirtą visoms šeimoms, siekiančioms darnios atmosferos savo namuose. Projekto trukmė – 24 mėn. Projekto siekiama organizuoti kompleksines paslaugas šeimoms, teikti individualią ir grupinę psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą krizę (ligas, netektis, skyrybas, priklausomybes ir kt.) išgyvenančioms šeimoms. Organizuoti sociokultūrinius renginius, teikti mediacijos paslaugas. Tokiu būdu prisidėti prie siekio didinti prevencinių ir intervencinių paslaugų šeimai. Siekiama mokyti šeimos narius spręsti ir įveikti sunkumus, kylančius dėl krizinių situacijų: sutrikę santykiai šeimoje, vaikų auklėjimo nesklandumai, psichologiniai sunkumai netekus darbo, skyrybos ir pan. Tikslinė projekto grupė – šeima (tėvai (globėjai) ir vaikai). Kuriamas pagalbos modelis ne tik padės spręsti problemines situacijas, bet ir veiks kaip prevencijos priemonė rimtesnių socialinių problemų atsiradimui. Projekto siekiama ilgalaikio rezultato – stiprios, motyvuotos, savarankiškai ir tikslingai problemas sprendžiančios šeimos.

                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Visos paslaugos šeimoms teikiamos nemokamai.

     Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, vadovaujantis 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.


       Kompleksines paslaugas šeimai teikia projekto partneriai - Biudžetinė įstaiga Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Visagino skyrius, VšĮ „Versli mama“, Visagino šeimos krizių centras.


         Konsultacijas teikia kvalifikuoti specialistai, kurie individualiai galės padėti Jums ir Jūsų šeimai, jei išgyvenate krizę, esate patyręs traumuojančius emocinius išgyvenimus. Specialistai padės Jums atrasti savo vidinius resursus surandant išeitį iš pačių kebliausių situacijų.


         Svarbu, kad šeimos dažnai savęs klaustų, ar jos gyvena iš meilės, dėl meilės ir meilėje. Konkrečiai tai reiškia aukojimąsi, atleidimą, kantrybę, savitarpio pagalbą, pagarbą. Kaip pagėrėtų šeimų  gyvenimas jei kiekvieną dieną būtų naudojami trys paprasti žodžiai: “prašau”; “ačiū”; “atsiprašau”.

(Popiežius Pranciškus)