MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

 Kuriame Lietuvos ateitįSocialinės apsaugos ir darbo ministerijaParamos fondas „Europos socialinio fondo agentura“Visagino paramos vaikui centras

Projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose“

Visagino paramos vaikui centras nuo 2009 m. rugsėjo mėnesio pradėjo projekto „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose“ įgyvendinimą. Projekto partneriai – UAB „Kogus“, UAB „Visagino linija“, Visagino ligoninė ir Moterų informacijos centras.

Projekto biudžetas – 1‘082‘235,00 Lt. Iš jų ES struktūrinių fondų finansavimas – 800‘854,00 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 281‘381,00 Lt. Projekto laikotarpis – 2009 m. rugsėjis – 2012 metų rugpjūtis. Numatoma, kad projektas bus tęstinis.

Rengti paraišką šiam projektui ir siekti gauti finansavimą jo įgyvendinimui Visagino savivaldybė pasirinko neatsitiktinai. Sunki ekonominė situacija visoje šalyje, žmonių baimė prarasti darbą, neišvengiamai atsirasianti didelė socialinė našta uždarius Ignalinos AE Visagino savivaldybę paskatino ieškoti įvairiausių kelių, kaip palengvinti visaginiečių ekonominę bei socialinę būklę. Įgyvendinant projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose“ ir Visagino biudžetinėse įstaigose, ir mieste veikiančiose stambiausiose pramonės įmonėse bus išlaikytos esamos darbo vietos, taip pat sukurta naujų darbo vietų. Tokiu būdu bent dalinai bus išspręstos socialinės visaginiečių problemos.  

Projekto metu bus įgyvendinamos kelios veiklos.
1. Vaikų priežiūros paslaugos. Tai pagrindinė projekto veikla. Tokias paslaugas numatoma teikti 50 UAB „Visagino linija“, UAB „Kogus“ ir Visagino ligoninės  darbuotojų. Išskirta tikslinė grupė - tėvai, auginantys mažamečius vaikus iki 10 metų. Ši veikla padės suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, sumažins darbuotojų kaitą. Paslaugos teikėjai – projekto pareiškėjas ir konkurso būdu parinkti paslaugų teikėjai.

2. Šeimai palankios darbovietės kūrimo skatinimo mokymų paslaugos. Šios paslaugos leis projekto dalyviams geriau susipažinti su siūlomomis paslaugomis, padės orientuotis derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus. Bus šviečiami tiek darbdavių, darbuotojų ir savivaldybių atstovai, tiek patys darbuotojai.

3. Tikslinės grupės pasitenkinimo projektu tyrimai. Pareiškėjas Visagino paramos vaikui centras bus atsakingas už tyrimo paslaugų teikėjų atranką konkurso būdu, tokių paslaugų teikėjų priežiūrą projekto įgyvendinimo metu, atsiskaitymą už suteiktas paslaugas. Šių tyrimų metu bus tiriamas tikslinės grupės pasitenkinimas projektu, įvertinami pageidavimai, pateikiama susisteminta medžiaga projekto partneriams ir Europos socialinio fondo agentūros atstovams.