Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Sveikas vaikas – neįgaliam vaikui

Lietuvos Raudonojo kryžiaus Visagino komiteto, Norvegijos Raudonojo kryžiaus Hedmarko rajono komiteto, Visagino paramos vaikui centro jungtinis projektas „Sveikas vaikas – neįgaliam vaikui“.
Lietuvos Raudonojo kryžiaus Visagino komitetas organizuoja Raudonojo kryžiaus jaunimo grupės savanorių darbą su neįgaliais vaikais ir koordinuoja projektą.
Norvegijos Raudonojo kryžiaus Hedmarko rajono komitetas apmoko Lietuvos Raudonojo kryžiaus Visagino komiteto savanorius, teikia informacinę ir metodinę pagalbą, įrangą projektui. Visagino paramos vaikui centras suteikia patalpas projekto įgyvendinimui, koordinuoja neįgalių vaikų tėvų ir savanorių bendradarbiavimas.