Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Korupcijos prevencija

INFORMAVIMO GALIMYBĖS DĖL VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO KORUPCIJOS ATVEJŲ

 

Nelikime abejingi nusikalstamai veikai – kovokime su korupcija kartu!

Bendros pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio – priežastis ir pasekmes.

 

Savivaldybės gyventojams sudarytos sąlygos pranešti apie korupcijos apraiškas ar įtarimus:

Visagino savivaldybėje:

Administracijos direktorius, tel. Nr. (8 386) 31 551, Parko g. 14, Visaginas.

 

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre:

Direktorius, tel. Nr. (8 386) 75 280, Statybininkų g. 7, Visaginas, el. p. vsvgc@vsvgc.lt

 

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.