Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

Korupcijos prevencija

INFORMAVIMO GALIMYBĖS DĖL VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO KORUPCIJOS ATVEJŲ

 

Nelikime abejingi nusikalstamai veikai – kovokime su korupcija kartu.

Bendros pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio – priežastis ir pasekmes.

Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Jolita Daraškevičienė, jolita.daraskeviciene@vsvgc.lt, Tel. Nr. (8386)75280.

 

 Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

 

·         Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino šeimos ir vaiko gerovė centre ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:

·         Centro direktorei Irinai Ziuziovai, el. p. irina.ziuziova@vsvgc.lt, Tel Nr. (8 386) 75280.

·         Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);

·         Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

·         Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.

·         Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:(8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.

·         Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

·          

Informacija pranešėjams: https://visaginas.lt/praneseju-apsauga/5211

Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras vadovaujasi šiais Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais įsakymais:

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2022/08/isakymas-1-nuline.pdf  DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRIŲ PATVIRTINIMO

https://www.visaginas.lt/data/public/uploads/2022/01/etikos-ir-antikorupcinio-elgesio-kodeksas.pdf DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ETIKOS IR ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSO PATVIRTINIMO

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428).

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų plano ataskaitos:

-  2022 metai