Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

Informacija

2020-02-18

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Visagino savivaldybės administracija kartu su partneriu BĮ Visagino šeimos ir vaiko gerovės centru pradėjo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0002 „Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje“ įgyvendinimą. Projektas bus finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Bendras projekto biudžetas yra 136 632,72 Eur iš kurių 130 355,00 Eur ES finansavimas.

Projektu identifikuojama problema – Visagino mieste nėra užtikrintos palankios sąlygos tėvų globos netekusiems vaikams augti artimai šeimos aplinkai aplinkoje bei ugdyti savarankiškam gyvenimui svarbius įgūdžius. 

Projekto tikslas – sukurti Visagino savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Tikslui pasiekti planuojamas Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimo metu bus:

1. įkurti Bendruomeniniai vaikų globos namai, kurių aplinka bus artima šeimos aplinkai;

2. įsteigtas Vaikų dienos centras (veiks kaip BĮ Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro padalinys). 

Tikslinė grupė: Visagino miesto tėvų globos netekę vaikai – 6 asmenys ir įkūrus VDC – paslaugas gaus 15 vaikų. 

Visagino savivaldybėje veikia BĮ Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, kuriame šiuo metu gyvena 6 tėvų globos netekę vaikai. Šiuo metu  vaikų globos namai įkurti buvusio vaikų darželio didelėse patalpose, kurios nėra artimos namų aplinkai. Pastate veiklą vykdo kiti 3 centro padaliniai, NVO organizacija. Vaikams neužtikrintas saugumas ir privatumas. Įkūrus Bendruomeninius vaikų globos namus, globojami vaikai turės galimybę augti aplinkoje, kuri yra artima šeimos aplinkai, ir taip bus užtikrinta jų integraciją į bendruomenę, vaikai galės įgyti savarankiškam gyvenimui svarbius įgūdžius. 

Visagino savivaldybėje veikia 2 VDC, kurie labai populiarūs tarp vaikų: Visagino socialinių paslaugų centre (25 vaikai) ir Visagino kūrybos namuose (12 vaikų). Pagal turimą informaciją, bendras dienos centrų teikiamų paslaugų poreikis savivaldybėje – 60 vietų.  Įkūrus 3-čią centrą BĮ Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro patalpose, paslaugas gaus dar 15 vaikų ir taip bus patenkinta apie 87 proc. poreikio. Projekto metu bus įrengtas dienos centras su visa būtina įranga bei baldais. Jo plotas bus  129,65 kv. m.