Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia atranką užimtumo specialisto (muzikos sritis) pareigoms eiti

2020-02-04

Įstaigos pavadinimas: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras
Biudžetinė įstaiga Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, įmonės kodas 190230824.
Statybininkų g. 7, Visaginas, tel. (8 386) 75 280
Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės).
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):
Užimtumo specialistas (muzikos sritis) (0,25 etato pareigybės dydis), pareigybės lygis ir kategorija –A2
Darbo vieta (miestas): Visaginas
Reikalavimai:
1.Turėti aukštąjį išsilavinimą.
2.Turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį muzikos srityje.

3.Turėti II (antrą) valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

4. Gebėti inicijuoti bei organizuoti muzikines-edukacines veiklas, renginius, pasirodymus.
5. Gebėti, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai dirbti, rengti išvadas.
6.Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis, ir dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus.

Užimtumo specialisto (muzikos sritis) funkcijos:
1 Teikti sociokultūrines, laisvalaikio organizavimo paslaugas, organizuojant individualius ir grupinius muzikos ir teatro  užsiėmimus su Centro paslaugų gavėjais, atsižvelgdamas į kiekvieno paslaugų gavėjo gebėjimus, interesus ir galimybes, siekdamas skirtingų muzikinės ir teatro veiklos dermės ir sąveikos.

2. Organizuoti įvairius renginius, gamtos ritmo, kalendorines, darbo, tradicines šventes, pramogas kartu su socialinį darbą dirbančiais darbuotojais.

3. Ruošti Centro paslaugų gavėjus įvairiems miesto, respublikiniams pasirodymams, konkursams, dalyvauti Centro projektinėje veikloje.

4. Konsultuoti globotinių tėvus (globėjus, rūpintojus), socialinius bei kitus Centro darbuotojus paslaugų gavėjų sociokultūrinių paslaugų teikimo, muzikos lavinimo klausimais.

5. Bendradarbiauti su įvairiomis švietimo ir kultūros įstaigomis, skatinant bendradarbiavimą su Centro laisvalaikio ir renginių organizavimo klausimais.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose privalo pateikti užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą.
3.Gyvenimo aprašymas.


Dokumentus teikti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro administracijai, Statybininkų g. 7, Visaginas, arba siųsti elektroniniu paštu vsvgc@vsvgc.lt tel. (8 386) 75280
Dokumentai priimami: iki 2020-02-19 (imtinai).

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).