Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

PATVIRTINTI PROJEKTO „VISAGINO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI“ PARTNERIAI

2018-06-27

    Visagino savivaldybės administracija rengia paraišką projektui „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ (toliau – projektas). Projektu siekiama sudaryti sąlygas Visagino savivaldybėje gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
     Visagino savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. TS-243 „Dėl pritarimo projektui „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“, buvo pritarta Visagino savivaldybės administracijos ir Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro, kaip projekto partnerio, kuris vykdys bendruomeninių šeimos namų funkcijas, dalyvavimui projekte. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras teiks paslaugų šeimai organizavimo ir koordinavimo, potencialios tikslinės grupės informavimo, konsultavimo apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai bei vaikų priežiūros paslaugas, tuo metu, kol tėvai lankys numatytus mokymus ir užsiėmimus.
   Kadangi Visagino savivaldybės administracija, vykdydama partnerių atranką ir planuodama lėšas, turi užtikrinti, kad teikiant paslaugas dalyvautų nevyriausybinės organizacijos, buvo paskelbti projekto partnerių atrankos konkursai. Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankos komisija, sudaryta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. ĮAP-1 „Dėl Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankos komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, atliko paraiškų vertinimą. Daugiausiai balų surinkusios organizacijos, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-230 „Dėl Projekto „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių“, atrinktos partneriais numatytoms veikloms vykdyti:
1. Asociacija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrių – psichosocialinė pagalba.
2. VšĮ „Versli mama“ – šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.
3. Asociacija Visagino šeimos krizių centrą – mediacijos paslaugos.
Paslaugas turėtų gauti 170 Visagino savivaldybės gyventojų.
Su projekto partneriais artimiausiu metu bus pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis.