Lietuvių kalba

MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133

Laukiame norinčių tapti vaikų socialiniais globėjais

2017-08-28

Laukiame norinčių tapti vaikų socialiniais globėjais
2017-08-28

    Nuo 2015 m. Lietuva paskelbė pradedanti vaikų globos namų reformą, pagal kurią iki 2020 m. šalyje turėtų būti uždarytos 27 globos įstaigos, o vaikai būtų apgyvendinti mažesnėse šeimynose arba globėjų šeimose. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu – Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdo projektą    Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sąlygų sukūrimas Lietuvoje“.
   Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras įgyvendina Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugų teikimo Utenos regione projektą.
      Kviečiame Visagino gyventojus, kas nori ir gali, tapti socialiniais globėjais ir atverti savo namų duris tėvų globos netekusiems vaikams.
        Kas tai – socialiniai globėjai, ir kas jais gali tapti?
        Tai asmenys:     
       • pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir /ar seserys), netekusių tėvų globos;
        • išklausę globėjų ir įtėvių mokymus.
      Atsižvelgiant į tai, kad laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaiką į šeimą, globojamais vaikais socialinis globėjas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į savo biologinę šeimą arba, jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, rengs vaiką įvaikinimui ar globai kitų fizinių globėjų šeimoje.
       • Laikinoji globa (rūpyba) galės trukti ne ilgiau kaip dvylika mėnesių.
      • Socialinio globėjo namuose galės būti apgyvendinti vaikai nuo 0 iki 18 metų. Planuojama socialinių globėjus diferencijuoti pagal vaikų amžių, t.y.: vienas socialinis globėjas galėtų priimi vaikus iki 10 metų, kitas – nuo 10 iki 18 metų.
      Laikinoji globa (rūpyba) socialinio globėjo šeimoje organizuojama siekiant užtikrinti be tėvų globos likusio vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą, suteikiant sukurti vaikui tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai.
      Socialinio globotojo veikla organizuojama vadovaujantis  2017 m. birželio 27 d. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl socialinio globotojo veiklos organizavimo Visagino savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. TS – 122.
     Tuos, kas neturi galimybių tapti socialiniais globėjais, prašome perduoti šią žinią artimiesiems, kaimynams, draugams, bičiuliams, bendradarbiams.
      Visus norinčius tapti socialiniais globėjais kviečiame atvykti į Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių ar skambinti telefonu: (8 386) 6 12 12.