Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Susitikimas su Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčios klebonu

2016-02-16

Vasario 16-ąją mūsų globotinius aplankė ypatingas svečias – Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčios klebonas Vidmantas Rudokas, kuris vaikams parodė prevencinį filmą „Čempionas“. Susidomėję vaikai klausėsi klebono pasidalinimo apie tai, kaip yra svarbu pasirinkti tinkamus draugus, kad neišklysti iš doros kelio. Vėliau visi susirinkę prie arbatos puodelio dalinosi savo pastebėjimais, nuomonėmis apie jaunimo žalingus įpročius.