Lietuvių kalba

Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Projekto vykdymo eiga

2009-01-19

2008 metais Visagino paramos vaikui centro vykdomo Projekto Nr. 2004-LT0054-IP-1NOR „Visagino paramos vaikui centro renovacija ir personalo, dirbančio su vaikais, apmokymas“ įvykdytos šios veiklos:

1. Parengta ir platinama informacinė medžiaga – lankstinukai.
2. Parengtas ir atspausdintas informacinis pranešimas regioninėje spaudoje – laikraštyje „Anykšta“.
3. Užsakytas renovacijos darbų informacinis stendas.
4. Įsigyta kompiuterių, buitinės technikos bei WESCO žaidimų, skirtų neįgaliesiems.
5. Sudaryta Baldų įsigijimo sutartis.
6. Parengtas techninis Visagino PVC pastato renovacijos projektas, atlikta projekto ekspertizė.
7. Išeita beveik pusė darbuotojų mokymo – kvalifikacijos kėlimo temų.

Iš viso 2008 metais pasirašyta ir vykdoma sutarčių beveik už 270 tūkstančių litų. Tuo pačiu palyginus su planuotu projekto biudžetu jau sutaupyta beveik 12 tūkstančių litų.