Kviečiame mūsų esamus ir būsimus draugus ir rėmėjus, norinčius paremti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centrą (Vaikų globos namus, Vaikų su negalia bei Suaugusiųjų asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrių) pervesti 2 proc. nuo savo pajamų mokesčio, arba šiaip pagal galimybes mus paremti, pervedant pinigus į mūsų sąskaitą. MŪSŲ REKVIZITAI: Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras Įstaigos kodas 190230824 Statybininkų g. 7, LT-31137, Visaginas A. s. LT747300010002620634 AB bankas „Swedbank“ Kodas 73000 Tel./faks. (8 386)75280, (8 386) 72133 Ačiū visiems aukojantiems ir tiems, kurie žada tai padaryti. Administracija

Socializacijos projektas „Atrask save“

2016-07-04

   Šiuolaikinė socialinė sistema suformuota taip, kad globos namų globotiniai viską gauna iš visuomenės, patys nieko visuomenei neduodami. Todėl vienu iš pagrindinių Visagino paramos vaikui centro veiklos tikslų tapo globotinių darbinių įgūdžių formavimas. Mūsų vaikai jau turi patirtį visuomenei naudingos darbinės veiklos srityje. 2014 ir 2015 metais jie dalyvavo darbinėje veikloje Gražutės regioniniame nacionaliniame parke pagal projektą „Švaros misija“, sėkmingai atliko gamtotvarkos darbus. Parko direkcija labai teigiamai įvertino mūsų globotinių darbo rezultatus.
   Dar vienas įstaigos sėkmingo socialinio darbo faktorius - dvasinių vertybių ugdymas, vaikų įtraukimas į bažnyčios bendruomenės veiklą, bendruomenės narių jausmo suteikimas.
Nuo 2015 m. Globos namų vaikai pradėjo sistemingai lankytis bažnyčioje, dalyvauti šventose mišiose. Vaikus lanko kunigas, vyksta pokalbiai prie arbatos. Ramintos krykštynos, jos Pirma Komunija tapo visų globos namų globotinių švente. 
   Projektas „Atrask save“ - bandymas apjungti dvasinių vertybių ir darbinių įgūdžių lavinimą, atliekant visuomenei naudingus darbus Basųjų karmelitų ir Baltruškių vienuolynų teritorijoje.
Projekto tikslas: formuoti Visagino paramos vaikui centro globotinių dvasinių vertybių sistemą per darbinių įgūdžių vystymą, naudojantis Zarasų krašto gamtiniais resursais, siekiant sukurti šlovingos istorijos, gamtos, idėjų ir naujų potyrių sintezę, organizuoti turtingą dvasinę, kūrybos ir darbo erdvę su visais miesto teikiamais privalumais.
   Projekto vadove buvo paskirta Visagino PVC užimtumo specialistė Marija Dijanova. Projekto rėmėju tapo Visagino savivaldybės administracija. Darbų koordinavimą vykdė VšĮ „Inovatorių slėnis“ darbuotojai ir vienuolynų bendruomenė.
   7 dienų stovykla buvo organizuota Antalieptės miestelyje, Basųjų karmelitų ir Baltruškių vienuolynų teritorijoje.
   Projekto metu globotiniai susipažino su Basųjų karmelitų ir Baltruškių vienuolynų parapijos bendruomenės gyvenimu, istorija, tradicijomis, dalyvavo pamaldose ir bendruomenės šventėje, kurios metu buvo paminėtas atsakingas vaikų praktinis, visuomenei naudingas darbas: vienuolyno vidinių patalpų ir aplinkos tvarkymas, ūkiniai darbai, gėlynų, daržo priežiūra, bažnyčios puošimas šventei. Vaikai buvo įtraukti į liaudies rankdarbių tradiciją, jie dalyvavo medžių drožybos pamokoje kartu su liaudies meistru Eriku Čipu, meninėje dirbtuvėje. Vaikai vystė savo gebėjimus puoselėti gamtą, globoti aplinką kasdieniame gyvenime, labai susidomėję dalyvavo  bitininkystės, žvejybos pamokose ant tvenkinio, susipažino su savo krašto gamtos vertybėmis pažintinių žygių metu.
   Visagino paramos vaikui centro administracija nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems prie projekto „Atrask save“ įgyvendinimo, už tiek puikių akimirkų suteiktų mūsų globotiniams!

  

  

  

  

Apie mus